Füüsikaolümpiaadi koolivoor 8.-9. klassidele (21.02.2022)

21.01.2022 toimus füüsikaolümpiaadi koolivoor 8.-9. klassidele. Osales 11 õpilast. Arvestust peeti 8. ja 9. klassidele eraldi.

8. klasside arvestuses:
I-II
koht Eliisa Villako (8.a)
I-II koht David Richard Randmäe (8.b)
III koht Laura Plakso (8.b)

Tublid osalejad: Karoliina Ulmand (8.b), Kertu Viljamaa (8.a), Merlis Musting (8.a), Marko Järveots (8.a).

9. klasside arvestuses:
I koht August Jakobson (9.a)
II koht Ardi Hindrikson (9.a)
III koht Kirke Karolin Tark (9.a)

Tubli osaleja: Henri Leek (9.a)

„Ärge ajage elus taga edu, vaid väärtusi“ (Albert Einstein)

Õnnitlused võitjatele!
Kiitus kõikidele osalejatele ja aitäh aineõpetaja Jaak Kepp!