Infoleht nr 1

Valminud on Põlva Kooli 2022/23 õppeaasta infoleht nr 1.