Infoleht nr 2

Valminud on Põlva Kooli 2019/20 õppeaasta infoleht nr 2.