Infoleht nr 2

Valminud on Põlva Kooli 2022/23 õppeaasta infoleht nr 2.