Infoleht nr 2

Valminud on Põlva Kooli infoleht nr 2 (14.10.2016).