Infoleht nr 6

Valminud on Põlva Kooli 2018/19 õppeaasta infoleht nr 6.