Ühiskonnaõpetuse olümpiaadi vabariiklik piirkonnavoor (08.02.2019)

08.02.2019 toimus internetipõhine ühiskonnaõpetuse olümpiaadi vabariiklik piirkonnavoor 6. ja 9. klassidele.
Üleriigiliselt osales 1699 õpilast. Meie maakonnast osales 42 õpilast kuuest koolist. Põlva Kooli esindas seitse 9. ja seitse 6. klassi õpilast.

Piirkonnavoorus parimad tulemused ja tublid osalejad:
6. klasside arvestuses:
III kohtHeti Helena Hindrikson (6.b)

Tublid osalejad: Henri Suur (6.a), Kirke Karolin Tark (6.c), Karl-Rasmus Suvi (6.c), Miko Jugomägi (6.d), Rico Kontkar (6.d), Karlis Kalk (6.d).

9. klasside arvestuses:
III koht Aadi Parhomenko (9.a)

Tublid osalejad: Lisette Johanson (9.d), Ita Lillo (9.c), Karoliina Musting (9.c), Triinu Vijar (9.c), Samanta Suitsik (9.a), Kätlin Vassil (9.b).

„Õigete otsuste langetamisel ei ole määrav informatsiooni hulk vaid selle kvaliteet.“ (Lennart Meri)

Palju õnne võitjatele ja kiitus kõikidele osalejatele!
Aitäh aineõpetaja Mait Kuusik, kes on õpetanud ja toetanud õpilasi olümpiaadiks ettevalmistamisel.