Infoleht nr 7

Valminud on Põlva Kooli 2019/20 õppeaasta infoleht nr 7.