Matemaatikaolümpiaadi piirkonnavoor (06.02.2019)

06.02.2019 toimus matemaatikaolümpiaadi piirkonnavoor 7.–9. klassidele. Osales 37 õpilast seitsmest maakonna koolist. Arvestust peeti klasside kaupa. Meie koolist osales 13 õpilast. Tulemused:

7. klassid:
I koht Lilian Hindrikson (7.a)
III koht Kaur Kenk (7.a)

Tublid osalejad: Anette Maria Soekarusk (7.a), Krete Jaagund (7.a).

8. klassid:
II-IV koht Sirelin Petersell (8.a), Indrek Nemvalts (8.a)

Tublid osalejad: Maara Parhomenko (8.a), Jürgen Koosapoeg (8.c), Karoliina Kannik (8.a).

9. klassid:
I koht Jan Markus Salum (9.a)
II koht  Mai Kirsing (9.a)

Tublid osalejad: Annette Vijar (9.a), Triinu Vijar (9.c).

„Õpilane, keda kunagi ei panda tegema seda, mida ta ei suuda, ei tee kunagi seda, mida suudab“ (John Stuart Mill)

Õnnitlused võitjatele ja kiitus tublidele osalistele!
Suur tänu õpetajad Deivi Pundonen, Tiiu Miina, Ene Rattur-Kübar, kes olete oma töö ja usinusega panustanud õpilaste matemaatilistesse teadmistesse.