Õpikute jagamine 2022/23. õppeaastaks

Kesk 25 õppehoones õppivad 5.-9. klasside õpilased saavad õpikud järgmistel kuupäevadel:

Palume õpilastel valida Stuudiumi registreerumises sobiv kellaaeg.
Õpikute jagamine toimub Kesk tn 25 raamatukogus.

Koolimaja tee 1 ja Lina tn 21 õppehoonetes õppivad 3. ja 4. klassi õpilased saavad õpikud järgmistel kuupäevadel:

3. klass 25. augustil kell 8.10-11.00 Koolimaja tee 1 kooli raamatukogus (lasteaia Pihlapuu hoones).
4. klass 24. augustil kell 8.10-12.20 Koolimaja tee 1 kooli raamatukogus (lasteaia Pihlapuu hoones).
Palume registreerida sobiv kellaaeg Stuudiumis.

1.-2. klassi õpilased  saavad õpikud ja töövihikud esimestel koolipäevadel.

Õpilastele, kellel on raamatukogule võlgnevusi, ei laenutata uusi õpikuid enne võlgnevuse likvideerimist.

Info tel 799 9208