Õppetöö korraldus distantsõppe ajal (1.-28.03.2021)

Vastavalt Vabariigi Valitsuse korraldusele töötavad Kesk 25 õppehoone 5.-9. klassid (v.a HEV õpilased) 1.-28. märtsini 2021 distantsõppel. Õppetöö toimub distantsõppe ajaks kehtestatud päevakava alusel (Dir kk nr 1-2/9 Lisa 2).

Koolimaja tee 1 ja Lina tn 21 klassid töötavad tavapäraselt (v.a huviringid ja pikapäevarühmad).