Põlva Kooli esimesse klassi astumise avalduste esitamine

Esimesse klassi õppima asumiseks on vajalikud järgmised dokumendid:

1) vormikohane taotlus 1. klassi astumiseks (taotluse blankett kooli kodulehel https://polvakool.ee/koolikorraldus/vastuvott/)
2) lapse isikut tõendava dokumendi koopia
3) lapsevanema isikut tõendava dokumendi koopia
4) koolieelse lasteasutuse poolt välja antud koolivalmiduskaart
5) lapse foto, suuruses 3×4 cm.

Vormikohase taotluse esitab lapsevanem hiljemalt 31. maiks Põlva Kooli kantseleisse (Kesk 25) või digiallkirjastatult e-posti aadressile info@polvakool.ee

Kasulikku vaatamist: Rajaleidja lapsevanemate kool “Kui laps läheb peatselt kooli