Põlva Kooli õpilasesinduse valimised – kandidaadid

Õpilasesinduse valimised toimuvad:
28.-29. septembril – Kesk 25 ja Koolimaja tee 1 õppehoonetes
29. septembril – Lina 21 õppehoones.

Oma kandidaadi poolt saavad hääletada kõik 1.- 9. klassi õpilased. Valimised toimuvad igas majas asuvates valimisjaoskondades, mis on avatud pikkadel söögivahetundidel. Valimissedelile tuleb kirjutada kandidaadi valimisnumber.

Nimekiri: