Tööpakkumine

Põlva Kool võtab tööle täistööajaga

vene keele õpetaja

Tööle asumise aeg on 01.11.2021. a. Töö neljal päeval nädalas, E-N.

Avaldus, CV ja kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide koopiad saata hiljemalt 18. oktoobril 2021 e-posti aadressile koit.nook@polvakool.ee.

Lisateavet saab kooli direktorilt telefoninumbril 513 4363 või õppejuhilt telefonil 5819 0695.

Kvalifikatsiooninõuded: https://www.riigiteataja.ee/akt/130082013005?leiaKehtiv