Tööpakkumised

Põlva Kool võtab konkursi korras tööle täistööajaga:

  • inglise keele õpetaja
  • eripedagoogi

Tööle asumise aeg on 25.08.2021. a.

Avaldus, CV ja kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide koopiad saata hiljemalt 1. juulil 2021 e-posti aadressilekoit.nook@polvakool.ee.

Lisateavet saab kooli direktorilt telefoninumbril 513 4363 või õppejuhilt telefonil 5819 0695.

Kvalifikatsiooninõuded: https://www.riigiteataja.ee/akt/130082013005?leiaKehtiv