Tööpakkumised

Põlva Kool kuulutab välja avaliku konkursi järgmiste ametikohtade täitmiseks:

  • uurimislabori juhataja
  • eripedagoog
  • logopeed
  • klassiõpetaja
  • inglise keele õpetaja
  • vene keele õpetaja
  • keemia õpetaja
  • kunstiõpetuse õpetaja (0,5 ametikohta)
  • eesti keele õpetaja
  • töö- ja tehnoloogiaõpetuse õpetaja

Tööleasumise aeg on 26.08.2019.

Avaldus, CV, motivatsioonikiri teemal „Mul on hea idee, mida tahan rakendada Põlva Koolis“ ja kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide koopiad saata hiljemalt 10. maiks 2019 e-posti aadressil koit.nook@polvakool.ee.

Lisateavet saab kooli direktorilt telefoninumbril 513 4363.