Ühiskonnaõpetuse olümpiaadi koolivoor 9. klassidele (01.02.2021)

01.02.2021 toimus ühiskonnaõpetuse olümpiaadi koolivoor 9. klassidele. Olümpiaadil osales kümme 9. klasside õpilast. Vastata tuli elektroonselt esitatud küsimustele.

Parimad tulemused:
I koht Sandra Kalling (9.b)
II-III koht Marten Hinn (9.a)
II-III koht Lilian Hindrikson (9.a)

Tublid osalejad: Laura Nemvalts (9.a), Karoliina Kets (9.a), Kertu Noormets (9.a), Merili Nagel (9.a), Oliver Lätt (9.b), Anete Pavlov (9.b), Erik Plakso (9.c).

„Tsiviliseeritud ühiskonna suurimad eelistused peavad olema kasvatus ja haridus“ (Henn-Kaarel Hellat)

Palju õnne võitjatele, kiitus tublidele osalejatele! Suur tänu õpetaja Mait Kuusik olümpiaadi eduka läbiviimise eest!