Vabad ametikohad

Põlva Kool kuulutab välja avaliku konkursi järgmiste ametikohtade täitmiseks:

 • koolipsühholoog
 • eripedagoog
 • logopeed
 • väikeklassiõpetaja
 • abiõpetaja
 • ajalooõpetaja
 • eesti keele õpetaja
 • matemaatika asendusõpetaja
 • kehalise kasvatuse õpetaja
 • töö- ja tehnoloogiaõpetuse õpetaja
 • kuntsiõpetuse õpetaja (0,5 ametikohta)

Tööle asumise aeg on 27.08.2018.
Avaldus, CV, motivatsioonikiri teemal “Mul on hea idee, mida tahan rakendada Põlva Koolis” ja kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide koopiad saata hiljemalt 30. maiks 2018 e-posti aadressile koit.nook@polvakool.ee

Lisateavet saab kooli direktorilt tel 513 4363.