Põlva Kool otsib arendusjuhti

Põlva Kool otsib avaliku konkursiga

ARENDUSJUHTI

Põlva Kooli suurenevase kooliperre on väga oodatud arendusjuht, kes koordineeriks ja juhiks läbi arengukava, õppekavade ning arendusprojektide kooli arengut, kandes lisaks hoolt kooli kommunikatsioonistrateegia ja -kanalite väljatöötamise ja  arendamise  eest.

Ootame sind kandideerima, kui sul on:

 • tööülesannete täitmist toetav kõrgharidus
 • arendusprojektide koostamise, juhtimise ja projekti rahastamiseks vajalike vahendite taotlemis kogemus
 • arengukava koostamise ja rakendamise kogemus
 • IT- alased baasteadmised kooli kommunikatsiooni ja kodulehe arendamiseks
 • meeskonna töö korraldamise ja juhtimise kogemus
 • väga hea koostöö- ja suhtlemisoskus, avatud hoiak ja abivalmidus
 • hea suuline ja kirjalik väljendusoskus
 • ühe võõrkeele hea valdamine
 • hea pingetaluvus ja ajaplaneerimise oskus
 • eesti keele oskus C1 tasemel
 • kasuks tuleb haridusasutuses töötamise kogemus

Meie juures ootab sind:

 • missiooniga töö ja eneseteostusvõimalus Kagu-Eesti suurimas põhikoolis
 • vastutusrikas ja huvitav töö
 • pühendunud ja toetav meeskond
 • võimalus ennast täiendada ja arendada

Konkursil osalemiseks tuleb kandidaadil esitada:

 1. avaldus, mis sisaldab kirjeldust kandidaadi motivatsiooni kohta töökohale asumiseks
 2. elulookirjeldus

Dokumendid palume saata hiljemalt 11.06.2024 digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressile info@polvakool.ee

Täiendav info:
Janek Riives, telefon 55651733
Aigi Tiks, telefon 5281613