Põlva Kool otsib personalispetsialisti

Põlva Kool otsib avaliku konkursiga

PERSONALISPETSIALISTI

Põlva Kooli tööperre on väga oodatud personalispetsialist, kes võtaks enda kanda igapäevased personalitoimingud ning koolipere toetamise ja hoidmise. Sinu peamisteks ülesanneteks on personalivärbamise protsessi kujundamine ja läbiviimine, töösuhete vormistamine ning koolipere liikmete töötajakogemuse tee loomine ja arendamine.

Ootame sind kandideerima, kui sul on:

 • varasem töökogemus personalitöö alal
 • kõrgharidus või keskeriharidus tööd toetaval erialal
 • kogemus ja teadmised värbamise ja valiku kaasaegsetest meetoditest
 • baasteadmised tööõigusest ja töösuhete vormistamisest
 • väga hea koostöö- ja suhtlemisoskus, avatud hoiak ja abivalmidus
 • hea suuline ja kirjalik väljendusoskus
 • pingetaluvus ja hea ajaplaneerimise oskus
 • eesti keele oskus C1 tasemel

Meie juures ootab sind:

 • missiooniga töö ja eneseteostusvõimalus Kagu-Eesti suurimas põhikoolis
 • pühendunud ja toetav meeskond
 • vastutusrikas ja huvitav töö
 • võimalus ennast täiendada ja arendada

Konkursil osalemiseks tuleb kandidaadil esitada:

 1. avaldus, mis sisaldab kirjeldust kandidaadi motivatsiooni kohta töökohale asumiseks
 2. elulookirjeldus

Dokumendid palume saata hiljemalt 11.06.2024 digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressile info@polvakool.ee

Täiendav info:
Janek Riives, telefon 55651733
Aigi Tiks, telefon 5281613