Streigiteade (22.-26.01.2024)

Head Põlva Kooli õpilased ja lapsevanemad!

➡Põlva Kooli õpetajad osalevad streigis 22.-26.01.2024, mistõttu juhendatud õpet sel ajal ei toimu. Õpilastel on võimalus õppida iseseisvalt Stuudiumis edastatud info järgi.
➡Vähese olemasoleva personali tõttu soovitame võimalusel lapsed jätta neil päevadel koju.
➡Koolimaja tee 1 ja Kesk 25 õppehooned on avatud.
➡Koolimajad on küll avatud, kuid õpetajaid majas ei ole. Õpilased, kellel ei ole võimalik koju jääda, saavad kooli personali järelvalve all tegeleda iseseisva õppimisega koolimajas. Asenduspindadel õppivad õpilased, kes ei saa koju jääda, lähevad Koolimaja tee 1 majja.
➡Kooli tulnud õpilasi toitlustatakse.
➡Pikapäevarühma Koolimaja tee 1 ei toimu.
➡Info huviringide toimumise kohta, mille juhendajad on väljastpoolt kooli, saadavad ringijuhendajad huviringis osalejatele Stuudiumisse.
➡Streigi ajal ei sõida tavapäraselt ka valla koolibussid.

Võimalikest korralduslikest muutustest streiginädalal anname teada Stuudiumi vahendusel.
Vabandame ebameeldivuste pärast ja loodame teie mõistvale suhtumisele.

Igmar Matto
Põlva Kooli direktor