Tehnoloogiaõpetuse olümpiaadi maakonnavoor (22.03.2019)

22.03.2019 toimus tehnoloogiaõpetuse olümpiaadi maakonnavoor. Osales 8 õpilast viiest maakonna koolist. Olümpiaad koosnes nii teoreetilisest, kui ka praktilisest osast. Meie koolist osales neli õpilast.

Tulemused:
I koht Jan Markus Salum (9.a)
2.-4. koht Hanno Käärik (9.d)

Tublid osalejad: Markus Villako (9.a), Siim Lepp (9.d)

„Töökal mesilasel pole aega kurvastada“ (William Blake)

Õnnitlused võitjatele! Kiitus kõikidele olümpiaadil osalenutele!
Suur tänu õpetajad Voldemar Ansi ja Martin Raudmäe olümpiaadi eduka läbiviimise ja õpilaste juhendamise eest. Edu edaspidiseks!