Infoleht nr 6

Valminud on Põlva Kooli 2019/20 õppeaasta infoleht nr 6.