Infoleht nr 7

Valminud on Põlva Kooli 2018/19 õppeaasta infoleht nr 7.