Koolimaja tee 1 pikapäevarühmade ja huviringide tegevus ajutiselt peatatud

Nakatumisriski vähendamiseks on Koolimaja tee 1 pikapäevarühmade tegevus ajutiselt peatatud ajavahemikul 25. jaanuarist 2021 kuni 29. jaanuarini 2021.

Lisaks pikapäevale ei toimu sel ajal ka huviringe Koolimaja tee 1 õppehoones ning Koolimaja tee 1 õpilased ei osale teistes õppehoonetes toimuvates ringides.

Bussi ootavatel õpilastel on võimalik viibida kuni koolist lahkumiseni oma klassis.